Skip to main content

Sušeni list spanaća

U procesu prerade, sušeni list spanaća predstavlja najraniji proizvod našeg preduzeća. Sušeni spanać distribuiramo u obliku lista ili praha – kapacitet proizvodnje je 300 tona godišnje.

Samleven sušeni spanać se koristi kao boja za prehrambene proizvode koja se najviše koristi u industriji testa.

Spanac
Poljoprivredna proizvodnja

Spanać (Spinacia Oleracea) je jednogodišnja biljka, koja može i da prezimi u umerenom klimatskom pojasu. Naše preduzeće obrađuje isključivo spanać jesenje setve koja prezimljava, jer od njega možemo dobiti finalni proizvod lepe zelene boje. 
Celokupna količina spanaća potiče iz sopstvene poljoprivredne proizvodnje, šta u vezi sa ostacima hemijskih sredstava u velikoj meri garantuje bezbednost hrane.

pp
Žetva

Žetva svežeg spanaća se vrši u toku aprila meseca. Žetvu vršimo sa autonomnim mašinama za seču.
Spanać proizvodimo u krugu od 30 km-a od našeg preduzeća. Blizina zemljišta je važna jer spanać mora 3-4 sata nakon seče da se dopremi u sušaru da bi se sprečila fermentacija.
Prosečni prinos na hektaru dostiže 30 tona.

pp
Prerada

Pre sušenja iz spanaća uklanjamo korov i debelo stablo lista, zatim ga usitnjavamo i peremo vodom bez hemisjkih sredstava. Nakon sušenja, listove odvojimo od stabla i razvrstavamo ih. Pre pakovanja uz pomoć zasićene pare sterilizujemo sušeni proizvod.

pp
Gotov proizvod

Sušeni spanać distribuiramo u lisnatom obliku u frakcijama od 1-2 i 2-4 mm, ili u obliku praha sa zrnama od 0,14 mm veličine. Pakovanje po želji može da se vrši u kartonske kutije ili u papirne džakove.