Skip to main content

Sušena mirođija

Mirođija je poznata i kao začinsko i kao lekovito bilje.
Mirođija se nakon svog potpunog razvitka veoma brzo rascveta. Mirođija koja cveta je međutim potpuno neodgovarajuća za dalju preradu. Zbog ovog kratkog perioda žetve, ograničen je obim proizvodnje.
Mirođiju koristi pre svega industrija začina i konzerviranja. Pored sušenih listova, naše preduzeće distribuira i stabljiku mirođije. Kapacitet proizvodnje je 120 tona lista i 80 tona stabljike mirođije godišnje.

pp
Poljoprivredna proizvodnja

Mirođija (Anethum graveolens) je biljka kratke vegetacije, koju sejemo u rano proleće i prerađujemo u maju. Njena proizvodnja zahteva puno zalivanja.
Poteškoće u njenoj proizvodnji potiču iz toga da se veoma brzo rascveta nakon potpunog razvitka. Međutim, mirođija koja cveta je potpuno neodgovarajuća za dalju preradu.

Dill
Žetva

Žetva sveže mirođije se vrši u toku maja meseca. Žetvu vršimo sa autonomnim mašinama za seču. Veća količina mirođije koju prerađujemo potiče iz ugovorene proizvodnje, a manju količinu obezbeđujemo iz sopstvene proizvodnje.
Mirođiju proizvodimo u krugu od 30 km-a od našeg preduzeća, odakle ga i otkupljujemo od drugih proizvođača. Blizina zemljišta je važna jer mirođija mora 3-4 sata nakon seče da se dopremi u sušaru da bi se sprečila fermentacija listova.
Prosečan prinos dostiže 15 tona po hektaru.

Dill
Prerada

Pre sušenja iz mirođije uklanjamo korov i debela stabla, zatim usitnimo, operemo i doziramo u sušaru.
Nakon sušenja odvajamo fine cvasti specijalnim rešetama i načinima rešetanja. Pre pakovanja uz pomoć zasićene pare sterilizujemo i pakujemo proizvod.

Dill
Gotov proizvod

Sušeni list mirođije proizvodimo u frakcijama od 5 mm-a, a po želji možemo i da je meljemo u prah. Pakovanje po želji; može da se vrši u kartonske kutije ili u papirne džakove.