Skip to main content

Naši projekti

U istoriji d.o.o. Telek Paprika 2017. godina je bila presudna. Zahvaljujući podršci Vlade Mađarske posredstvom Fondacije „Prosperitati”naše preduzeće je dobilo direktna podsticajna sredstva u vrednosti od 1,8 miliona evra, kao i dodatnu kamatnu podršku kredita od 300.000 evra.

Ova sredstva, zajedno sa kreditom OTP banke i sopstvenog udela upotrebljena su u ukupnoj vrednosti od 4,1 miliona evra na povećanje kapaciteta – na nabavku jedne energetsko efikasne sušare velikog kapaciteta i na priključne linije za preradu, na nabavku uređaja velikog kapaciteta za sterilizaciju farmakološke preciznosti, kao i za obnovu tehničke opremljenosti preduzeća.