Skip to main content

Naši projekti

U istoriji d.o.o. Telek Paprika 2017. godina je bila presudna. Zahvaljujući podršci Vlade Mađarske posredstvom Fondacije „Prosperitati”naše preduzeće je dobilo direktna podsticajna sredstva u vrednosti od 1,8 miliona evra, kao i dodatnu kamatnu podršku kredita od 300.000 evra. Ova sredstva, zajedno sa kreditom OTP banke i sopstvenog udela upotrebljena su u ukupnoj vrednosti od 4,1 miliona evra na povećanje kapaciteta – na nabavku jedne energetsko efikasne sušare velikog kapaciteta i na priključne linije za preradu, na nabavku uređaja velikog kapaciteta za sterilizaciju farmakološke preciznosti, kao i za obnovu tehničke opremljenosti preduzeća.

Naša kompanija je 2020. godine ponovo uspešno aplicirala kod Prosperitati Fondacije, gde je osvojila bespovratna sredstva od 1 milion evra, uz investicionu vrednost od 2,2 miliona evra. Glavni cilj projekta bio je modernizacija i automatizacija postojećih kapaciteta, posebno sa akcentom na povećanje energetske efikasnosti. Centralni element investicije bio je razvoj i modernizacija kapaciteta za sušenje, što je doprinelo povećanju produktivnosti preduzeća i daljem poboljšanju tržišne konkurentnosti.